Asianajokokemusta vuodesta 1996
Soita 041 518 7478

Avioehto, aviovarallisuus ja avoero – luotettava näkökulma riitatilanteisiin

Avioehto ja aviovarallisuus – parisuhteen päättyessä puolisoiden yhteistalous puretaan. Asianajotoimisto Heickell Oy auttaa asiakkaan läpi vaikean elämäntilanteen. Avioero tai avoero on raskas prosessi, kun siihen lisätään vielä varallisuus ja sen jako ym. seikat. Me olemme auttamassa asiakasta varallisuuden jaossa ja helpottamassa asiakkaan taakkaa.

Avioero asianajaja osaa tulkita lakia ja kertoa, mitä tämä tarkoittaa yksittäisen ihmisen ja hänen parisuhteensa kannalta. Kaikki tapaukset hoidetaan kauttamme asiakasta kuunnellen ja hänen oikeuksiaan silmällä pitäen.

Tarvitsetko neuvoja varallisuus- tai eroasioissa?

Ole yhteydessä meihin, jos kaipaat lainopillisia neuvoja avioehtoon tai varallisuuteen liittyen.

09 622 2202  ingrid@heickell.fi

Aviovarallisuus, avioehto ja avoero eivät ole lain kannalta aivan yksiselitteisiä asioita

Aviovarallisuus ja avoero ovat hyvin moninaisia asioita, eikä niihin liittyviin kysymyksiin saada suoraa vastausta laista. Aiemmasta ratkaisukäytännöstä saadaan kuitenkin osviittaa siitä, miten kussakin tilanteessa voidaan toimia ns. ulko-oikeudellisissa tapauksissa.

Avioerotapauksissa suoritetaan puolisoiden välillä ensin avio-oikeudellisen omaisuuden ositus ja sen jälkeen jako. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä osapuolten välillä, haetaan käräjäoikeudelta pesänjakaja suorittamaan ositus ja jakamaan aviovarallisuus.

Aviovarallisuus ja avoero - ota yhteyttä heickell.fi

Ositusta tehtäessä aviovarallisuuden alaista omaisuutta voidaan määritellä usealla eri tavalla ja siihen tyytymätön osapuoli voi esittää vastikevaatimuksensa. Avioliitossa henkilöiden velat ovat yksityisiä mutta avioliiton myötä syntyneen yhteyden vuoksi, varakkaampi puoliso joutuu maksamaan tasinkoa vähävaraisemmalle puolisolleen.

Nykyään avoliittoa varten on olemassa laki, joka takaa avoerossa omaisuuden jaon ja erottelun oikeudenmukaisesti. Toisin kuin avioerossa, avoerossa kummallakaan puolisolla ei ole elatusvelvollisuutta kumppaniinsa. Riitaisassa avoerossa käräjäoikeudelta haetaan jakaja ja kummankin osapuolen asianajajat esittävät vaatimuksensa jaon suhteen.

Riitatilanteissa suosittelemme olemaan yhteydessä Heickell Oy:n avioero asianajajiin mahdollisimman pian.

09 622 2202  ingrid@heickell.fi

Suomen Asianajajaliiton jäsenenä voimme taata asiantuntevan palvelun

Suomen asianajajaliitto logoLiittoon kuulumalla annamme asiakkaillemme takeen siitä, että toimintamme on läpinäkyvää ja osaavaa. Liitto seuraa jatkuvasti toimintaamme ja tarkkailee työn jälkeämme. Voimme siis olla ylpeitä sanoessamme, että kuulumme Suomen Asianajajaliittoon.

Aviovarallisuus, avioehto tai avoero, saat kaikki palvelut kauttamme taatusti ammattimaisesti intohimoisella työotteella.

Sadat tyytyväiset asiakkaamme suosittelevat meitä

Olemme pitkän linjan ammattilainen ja tuloshakuinen toimija alalla. Asianajoyrityksemme perustettiin jo vuonna 1996 ja siitä asti olemme toimineet alan yhtenä osaavimmista asiantuntijayrityksistä. Meidän kauttamme asiakas saa mm. avioehto, varallisuus-, avoero-, riita- ja perheoikeudelliset palvelut kattavasti. Monipuolinen palveluvalikoimamme takaa, että voit asioida saman yrityksen kanssa elämäntilanteestasi riippumatta. Olemme konsultoineet ja palvelleet toiminta-aikanamme satoja asiakkaita ja yrityksiä. Liity sinäkin tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon ja saat rahoillesi vastinetta, sekä konkreettisia tuloksia.

Aviovarallisuus ja avioehto – On etujesi mukaista panostaa taitavaan asianajajaan.

Autamme aviovarallisuuden lisäksi myös muissa lakiteknisissä asioissa kuten rikosasioissa ja lasten huoltajuuskiistoissa.

Ota yhteyttä

Copyright © 2024 Asianajotoimisto Heickell Oy