Asianajokokemusta vuodesta 1996
Soita 041 518 7478

Aviovarallisuus ja avoero – luotettava näkökulma riitatilanteisiin

Aviovarallisuus ja avoero – Parisuhteen päättyessä puolisoiden yhteistalous puretaan. Asianajotoimisto Heickell Oy auttaa asiakaan läpi vaikean elämäntilanteen. Avoero tai avioero on raskas prosessi, kun siihen lisätään vielä aviovarallisuus ja sen jako ym. seikat. Me olemme auttamassa asiakasta varallisuuden jaossa ja helpottamassa asiakkaan taakkaa.

Asianajaja osaa tulkita lakia ja kertoa, mitä tämä tarkoittaa yksittäisen ihmisen ja hänen parisuhteensa kannalta. Kaikki tapaukset hoidetaan kauttamme asiakasta kuunnellen ja hänen oikeuksiaan silmällä pitäen.

Tarvitsetko neuvoja aviovarallisuus- ja avoeroasioissa?

Ole yhteydessä meihin, jos kaipaat lainopillisia neuvoja aviovarallisuuteen liittyen.

09 622 2202  ingrid@heickell.fi

Aviovarallisuus ja avoero eivät ole lain kannalta aivan yksiselitteisiä asioita

Aviovarallisuus ja avoero ovat hyvin moninaisia asioita, eikä niihin liittyviin kysymyksiin saada suoraa vastausta laista. Aiemmasta ratkaisukäytännöstä saadaan kuitenkin osviittaa siitä, miten kussakin tilanteessa voidaan toimia ulko-oikeudellisissa tapauksissa.

Avioerotapauksissa suoritetaan puolisoiden välillä ensin avio-oikeudellisen omaisuuden ositus ja sen jälkeen jako. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä osapuolten välillä, haetaan käräjäoikeudelta pesänjakaja suorittamaan ositus ja jakamaan aviovarallisuus.

Aviovarallisuus ja avioero sekä avoero

Ositusta tehtäessä aviovarallisuuden alaista omaisuutta voidaan määritellä usealla eri tavalla ja siihen tyytymätön osapuoli voi esittää vastikevaatimuksensa. Avioliitossa henkilöiden velat ovat yksityisiä mutta avioliiton myötä syntyneen yhteyden vuoksi, varakkaampi puoliso joutuu maksamaan tasinkoa vähävaraisemmalle puolisolleen.

Nykyään avoliittoa varten on olemassa laki, joka takaa avoerossa omaisuuden jaon ja erottelun oikeudenmukaisesti. Toisin kuin avioerossa, avoerossa kummallakaan puolisolla ei ole elatusvelvollisuutta kumppaniinsa. Riitaisassa avoerossa käräjäoikeudelta haetaan jakaja ja kummankin osapuolen asianajajat esittävät vaatimuksensa jaon suhteen.

Aviovarallisuus ja avoero, riitatilanteissa suosittelemme olemaan yhteydessä Heickell Oy:n asianajajiin mahdollisimman pian.

09 622 2202  ingrid@heickell.fi

Suomen Asianajajaliiton jäsenenä voimme taata asiantuntevan palvelun

Suomen asianajajaliiton jäsen auttaa myös aviovarallisuus asioissaLiittoon kuulumalla annamme asiakkaillemme takeen siitä, että toimintamme on läpinäkyvää ja osaavaa. Liitto seuraa jatkuvasti toimintaamme ja tarkkailee työjälkeämme. Voimme siis olla ylpeitä sanoessamme, että kuulumme Suomen Asianajajaliittoon.

Aviovarallisuus ja avoero, saat kaikki palvelut kauttamme taatusti ammattimaisesti intohimoisella työotteella.

Sadat tyytyväiset asiakkaamme suosittelevat meitä

Olemme pitkän linjan ammattilainen ja tuloshakuinen toimija alalla. Asianajoyrityksemme perustettiin jo vuonna 1996 ja siitä asti olemme toimineet alan yhtenä osaavimmista asiantuntijayrityksistä. Meidän kauttamme asiakas saa mm. aviovarallisuus-, avoero-, riita- ja perheoikeudelliset palvelut kattavasti. Monipuolinen palveluvalikoimamme takaa, että voit asioida saman yrityksen kanssa elämäntilanteestasi riippumatta. Olemme konsultoineet ja palvelleet toiminta-aikanamme satoja asiakkaita ja yrityksiä. Liity sinäkin tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon ja saat rahoillesi vastinetta, sekä konkreettisia tuloksia.

Aviovarallisuus ja avoero – On etujesi mukaista panostaa taitavaan asianajajaan.

Autamme aviovarallisuuden lisäksi myös muissa lakiteknisissä asioissa, esimerkiksi rikosasioissa.

Ota yhteyttä »

Copyright © 2023 Asianajotoimisto Heickell Oy